4. – 6. – 8. osztályos felvételizők számára, teendők és időpontok

Tisztelt Szülők!

Összeállítottunk Önöknek egy segédletet, hogy megkönnyítsük a bonyolult felvételi eljárásban való eligazodást.

A felvételivel, jelentkezéssel kapcsolatos határidők és tennivalók nagy része azonos a 9. nyelvi előkészítő évfolyam, a 9. évfolyam a 6 évfolyamos gimnázium és a 8 évfolyamos gimnáziumra egyaránt. Elsősorban a jelentkezés módjában van különbség, ugyanis a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkező szülők egyénileg is intézhetik jelentkezésüket, ellentétben a 9ny és 9. évfolyamra jelentkezőkkel, akiknek mindenképpen az általános iskolán keresztül kell intézni a középiskolába való jelentkezést.

Minden részletre kiterjedően az alábbi linken tájékozódhatnak. Bármilyen kérdésük van, vagy segítségre van szükségük, keressék iskolánkat!

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas/kozepfoku_beiskolazas_es_kozponti_irasbeli_2017_2018

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra

A tanulóknak 2017. december 8-áig az innen letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell  jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra.

Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.

A jelen  eljárásban  szereplő „TANULÓI  JELENTKEZÉSI  LAP”-ot   abba   a   vizsgát  meghirdető középiskolába  (a  megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

Az írásbeli felvételit a mi iskolánkban is megírhatják. Ebben  az esetben a jelentkezési lapot hozzánk kell eljuttatni  2017. december 8-ig.

Iskolába való jelentkezés

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba való jelentkezés esetén a tanuló vagy szülője a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül is megküldheti a kiválasztott gimnázium részére. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldenie a Hivatalnak (az adatlapon meghatározott címre). A felvételi lapok megküldésének (postára adásának) határideje 2018. február 19.

Figyelem!

A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg.

A jelentkező tanulók rangsorolásának módját, a felvételről történő tájékoztatásának előírásait, valamint a jogorvoslati eljárás rendjét és az egyes feladatok határidejét az általános felvételi eljárásra vonatkozó szabályozás szerint, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, illetve a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Iskolánk felvételi szabályzatának kivonatát itt olvashatják.

 

A legfontosabb határidők, feladatok:

  1. december 8.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi  írásbeli felvételi vizsgát szervező Europa2000 Középiskolába.

  1. január 20., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra

  1. január 25., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

  1. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

  1. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

  1. február 22.– március 13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

  1. március 14.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

  1. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

  1. április 27.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

  1. június 21–23.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

Papp András

További cikkek tőle: Papp András

Related Post